Op de NK Equipe 2017 pagina is het voorlopige tijdschema voor het NK Equipe 2017 gepubliceerd.

De convocatie volgt zo snel mogelijk

KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten