Per 1-8-2017 zijn de jeugdcategorieën in Nederland en de ons omringende landen één geboortejaar opgeschoven.
Zie voor een pdf versie de pagina Wedstrijdsport
KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten