Worden mijn resultaten meteen verwerkt?

 • Nee, de ranglijst verschijnt 1 keer per maand.

Waar kan ik zien of een andere schermer mijn resultaat al heeft ingezonden?

Welke uitslagen moet ik aanleveren?

 • Alle uitslagen van buitenlandse wedstrijden. Ons advies is om bij meerdere Nederlandse deelnemers, onderling te overleggen wie de uitslag gaat doorsturen.
 • Let er wel op dat de verschillende leeftijdscategorieen en wapens als verschillende wedstrijden gezien worden en apart doorgegeven moeten worden.
 • De uitslagen van Nederlandse wedstrijden worden door de wedstrijdleiding doorgegeven.

Wanneer moet ik de uitslag aanleveren?

 • Zo snel mogelijk na de wedstrijd. Wij kunnen de resultaten dan "tussendoor" invoeren, dat scheelt weer tijd aan het eind van de maand als we de nieuwe ranglijsten gaan genereren.
 • Uitslagen die na het eind van de maand worden aangeleverd, worden in principe pas meegerekend bij de ranglijsten van de maand erna.

In welk formaat moet ik de uitslag doorsturen?

 • Graag in PDF, maar geen foto of scan.
 • Als je het volledige adres van de website kunt geven waar de uitslag online te vinden is, dan heeft dat de voorkeur. Geef niet alleen het adres van de homepage want dan bestaat de kans dat wij de uitslag niet kunnen vinden.

Welke gegevens hebben jullie nodig?

 • We hebben het volledige overzicht nodig van welke deelnemer uit welk land op welke plaats is geëindigd.
 • Daarnaast hebben we de wedstrijdformule nodig. Hoeveel deelnemers gingen er door na de voorronde? Was er een herkansing? Hoe meer je ons kunt vertellen over het wedstrijdverloop, hoe beter.

Welke wedstrijden tellen niet mee?

 • Wedstrijden waar niet iedereen aan mag deelnemen. Bijvoorbeeld wedstrijden waar alleen studenten aan mee mogen doen, of alleen schermers die lid zijn van een Franse club. 

Buitenlandse jeudwedstrijd telt wel mee als leeftijdscategorie niet overeenkomt

 • In het verleden telden wedstrijden waarbij de leeftijdscatgorieën anders waren dan de Nederlandse categorieën niet mee voor de ranglijst. Maar dat geldt voor erg veel buitenlandse jeugdwedstrijden en dus telden heel veel uitslagen niet mee.
 • In het handboek staat alleen dat het een open wedstrijd moet zijn, en dit staat verder niet uitgelegd. Onze interpretatie is dat dat betekent dat het geen invitatietoernooi mag zijn en dat de inschrijving ook door een Nederlandse club gedaan moet kunnen worden.
 • Bij het invoeren van de uitslag bepalen wij de leeftijdscategorie voor de ranglijst door te kijken naar de oudste deelnemer.

Ik veranderde van vereniging en ben nu van de ranglijst af

 • Het komt wel eens voor dat een schermer wel is uitgeschreven door zijn oude vereniging, maar nog niet ingeschreven door zijn nieuwe vereniging. Dan val je van de ranglijst af. Als de inschrijving in orde is, komt je er bij de ranglijst van de volgende maand weer op terug. De resultaten die je hebt gehaald toen je niet op de ranglijst stond, tellen gewoon mee.