Worden mijn resultaten meteen verwerkt?

 • Nee, maandelijks wordt een nieuwe editie van de ranglijst gegenereerd.

Waar kan ik zien of een andere schermer mijn resultaat al heeft ingezonden?

Welke uitslagen moet ik aanleveren?

 • Alle uitslagen van buitenlandse wedstrijden. Ons advies is om bij meerdere Nederlandse deelnemers, onderling te overleggen wie de uitslag gaat doorsturen.
 • Let er wel op dat de verschillende leeftijdscategorieen en wapens als verschillende wedstrijden gezien worden en apart doorgegeven moeten worden".
 • De uitslagen van Nederlandse wedstrijden worden door de wedstrijdleiding doorgegeven.

Wanneer moet ik de uitslag aanleveren?

 • Zo snel mogelijk na de wedstrijd. Wij kunnen de resultaten dan "tussendoor" invoeren, dat scheelt weer tijd aan het eind van de maand als we de nieuwe ranglijsten gaan genereren.
 • Uitslagen die na het eind van de maand worden aangeleverd, worden in principe pas meegerekend bij de ranglijsten van de maand erna.

In welk formaat moet ik de uitslag doorsturen?

 • Graag in PDF, maar geen foto of scan.
 • Als u het volledige adres van de website kunt geven waar de uitslag online te vinden is, dan heeft dat de voorkeur. Geef niet alleen het adres van de homepage want dan bestaat de kans dat wij de uitslag niet kunnen vinden.

Welke gegevens hebben jullie nodig?

 • We hebben het volledige overzicht nodig van welke deelnemer uit welk land op welke plaats is geëindigd.
 • Daarnaast hebben we de wedstrijdformule nodig. Hoeveel deelnemers gingen er door na de voorronde? Was er een herkansing? Hoe meer u ons kunt vertellen over het wedstrijdverloop, hoe beter.

Welke wedstrijden tellen niet mee?

 • Wedstrijden waar niet iedereen aan mag deelnemen. Bijvoorbeeld wedstrijden waar alleen studenten aan mee mogen doen, of alleen schermers die lid zijn van een Franse club. 

Buitenlandse jeudwedstrijd telt wel mee als leeftijdscategorie niet overeenkomt

 • In het verledem telden wedstrijden waarbij de leeftijdscatgorieën afweken van de Nederlandse categorie:en niet mee voor de ranglijst. Het probleem daarbij is dat dat voor erg veel buitenlandse jeugdwedstrijden geldt en er dus heel veel uitslagen niet meetelden.
 • In het handboek staat alleen dat het een open wedstrijd moet zijn, en dit staat verder niet uitgelegd. Wij kiezen er voor om dit te interpreteren als zijnde dat het geen invitatietoernooi mag zijn en dat de inschrijving niet bijvoorbeeld alleen gedaan mag worden vanuit een buitenlandse club.
 • Bij het invoeren van de uitslag bepalen wij de leeftijdscategorie voor de ranglijst door te kijken naar de oudste deelnemer.

Ik veranderde van vereniging en ben nu van de ranglijst af

 • Het komt wel eens voor dat een schermer wel is uitgeschreven door zijn oude vereniging, maar nog niet ingeschreven door zijn nieuwe vereniging. Die schermer valt dan van de ranglijst af. Als de inschrijving inorde is, komt de schermer bij de ranglijst van de volgende maand weer terug.