Beste schermer,

De  belangrijkste wijziging in deze versie van het handboek is de verruiming van de inschrijftermijn van vier naar acht weken voor wedstrijden waarvoor een scheidsrechterbijdrage gevraagd wordt.  De verandering is noodzakelijk omdat het steeds lastiger wordt  om binnen vier weken  de benodigde aantallen scheidsrechters te vinden: dit leidt tot hogere kosten en een hogere scheidsrechterbijdrage. Om dit te voorkomen worden wedstrijdaanmeldingen bij de start van het seizoen (of uiterlijk acht weken voor de wedstrijd) aangemoedigd en aanmeldingen tussen acht en vier weken worden ontmoedigd.  De wijziging gaat in per start van het seizoen 2018/2019. 

De laatste versie van het Handboek staat onder Bond>Reglementen

Etienne Van Cann