Beste schermers,

Na overleg met de begeleidingsteams, talent-en oudercommissie en scheidsrechtercommissie heeft het bestuur besloten de scheidsrechterbijdrage voor het seizoen 2018-2019 vast te stellen op 35 euro plus de heffing op late aanmelding en minus de korting op tijdige aanmelding.

Zie paragraaf 4.2.1. van het handboek schermer voor welke wedstrijden deze scheidsrechterbijdrage van toepassing is en binnen welke termijnen de wedstrijdaanmelding plaats dient te vinden om voor korting op de bijdrage in aanmerking te komen.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann