Beste schermer,

Het handboek voor de schermer voor het seizoen 2018/2019 is gepubliceerd op de website.

Er zijn twee belangrijke wijzigingen. De eerste betreft de uitbreiding van de jeugdselectie naar de U23 en de uitbreiding van de selectiemogelijkheden voor deze categorie. Hiermee hopen we een betere overgang naar de senioren te bereiken.

De andere wijziging betreft de toewijzing van punten op wedstrijden die voor de ranglijst meetellen. Om deelname van beginnende schermers te stimuleren, zullen alle deelnemende schermers punten krijgen. Schermers die onder de oude regels geen punten zouden krijgen, wordt 5 punten toegekend.

Het handboek kan gevonden worden onder https://www.knas.nl/bond_reglementen