Zoals U allen weet, wordt de functie van penningmeester al weer geruime tijd waargenomen door onze secretaris, Bert van de Flier. Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe kandidaat bereid gevonden de functie van penningmeester te aanvaarden. Het is een oudgediende van ons, want hij vervulde eerder langere tijd deze functie. Het is Patrice Masson. Patrice heeft de vakkennis om deze taak naar behoren te kunnen vervullen. Hij bekleedt de functie van financial controller bij een multinational,  is zelf een enthousiast schermer, Kampioen floret in zijn veteranen categorie, en heeft uitgebreide bestuurservaring binnen de Bond.

Wij zijn Patrice aan het inwerken, opdat hij goed voorbereid de functie op de ALV kan aanvaarden, alwaar het Bondsbestuur hem als penningmeester zal voordragen.

Het Bondsbestuur.