De ranglijsten van 1 juli 2019 zijn gepubliceerd op https://knas.onzeranglijsten.net.

Indien er fouten staan in de ranglijst dan dient u deze uiterlijk 12 juli 2019 door te geven aan wedstrijdzaken@knas.nl. Daarna wordt de ranglijst definitief. Meldingen via andere kanalen worden niet in behandeling genomen. Ontbrekende uitslagen hadden al voor 1 juli 2019 moeten worden doorgegeven.