De ontwikkelingen in en rond het schermen staan niet stil en er zijn zaken die om innovatieve oplossingen vragen. De KNAS wil beter kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen en heeft per oktober 2019 een nieuw commissie in het leven geroepen.

De Commissie heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de schermsport in al zijn verscheidenheid. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan het formuleren van strategische richting en visie. Ook geeft de commissie advies over internationale ontwikkelingen.

De Commissie Strategie & Innovatie zal zich richten op de toekomst en zal beleidsvoorstellen onder aandacht brengen van het bestuur, zodat het bestuur tijdig kan reageren op relevante ontwikkelingen binnen en buiten de KNAS. Hierbij zal de hele strategische vormgeving van de KNAS worden gevolgd: denk aan NOC/NSF, Nationale Sportraad, EFC, FIE.

Daarnaast draagt de commissie bij aan beleidsvoorbereiding voor specifieke onderwerpen op verzoek van het bestuur. Hieronder kunnen bij voorbeeld onder andere voorstellen voor de ontwikkeling van een meerjarenbeleidsplan, beleid voor behoud van talentvolle schermers en veteranenbeleid vallen.

De Commissie rapporteert de voortgang van haar werkzaamheden aan het Algemene Bestuur.

De Commissie wordt geleid door Etienne Van Cann. Andere leden zijn:

  • Gerard Pfann
  • Ineke Knapen
  • Siebren Tigchelaar
  • Cheryl de Jong (vanaf februari 2020)
  • Spencer van Erven