Helaas heeft Gerard Burema het besluit genomen om zijn functie binnen het Bondsbestuur neer te leggen. De overige bestuursleden betreuren dit ten zeerste, maar vanzelfsprekend respecteren ze zijn besluit.

Het was gelukkig mogelijk om de taken van Gerard zonder problemen te verdelen over de andere bestuursleden. De continuiteit kan derhalve worden gewaarborgd.

Wij willen Gerard graag hartelijk danken voor zijn enorme inzet gedurende de afgelopen 1,5 jaar en hopen hem nog vaak tegen te komen op en naast de loper.