Op het FIE Congres van november waren we met 3 Nederlanders aanwezig. Jean-Pierre Vandevoodt als voorzitter KNAS, Etienne Van Cann vanwege zijn positie als hoofdbestuurslid van de EFC en ondergetekende vanwege zijn voorzitterschap van een FIE Commissie en FIE erelidmaatschap.

De meeste besluiten die hier genomen zijn raken ons als KNAS niet echt. Het gaat dan om besluiten wie de audit gaat doen volgend jaar, of dat we iets een assaut danwel een match moeten noemen etc. Ik heb me hier beperkt tot wat voor ons belangrijk is en een paar leuke wetenswaardigheden.

Het Congres werd geopend door voorzitter Alisher Usmanov, daarna werd het stemwerk geleid door FIE CEO Nathalie Rodriguez.

Er waren 136 landen aanwezig terwijl 3 zich lieten machtigen. Er werden 4 nieuwe leden door de vergadering geaccepteerd: Kenya, Kaap-Verdische eilanden, Oman en Papua Nieuw Guinea. In totaal zijn er nu 153 landen aangesloten.

Wereldkampioenschappen
De wereldkampioenschappen 2021 worden in Cairo gehouden. De kandidaten voor 2022 zijn United Arab Emirates voor de WK Junioren en Cadetten, en Hong Kong, Japan en Korea voor de WK Senioren. Voor de WK Veteranen is Plovdiv de enige kandidaat.

Materiaal en reglementen
Overal waar geen datum van invoeren is vermeld mag men uitgaan van seizoen 20-21, waar het gaat om FIE wedstrijden. De invoering per land kan verschillen, dus let hier op als u aan een buitenlandse wedstrijd deelneemt. In Nederland zal de Materiaalcommissie op korte termijn advies uitbrengen over invoering in Nederland voor wedstrijden anders dan FIE wedstrijden (SISTA).

Lopers Met ingang van januari 2021 dienen alle lopers dienen 1,50m breed te zijn. Dit geldt voor alle FIE wedstrijden.

Maraging kling voor sabel Op alle wapens wordt de Maraging kling verplicht. Dit was voor sabel nog niet het geval. De verplichting gaat in bij het seizoen 20-21. Dat betekent dat bij het SISTA satelliet toernooi in september verplicht zal zijn. Deze eis is het resultaat van recente ongevallen met gebroken sabel klingen. Maraging klingen kunnen natuurlijk ook breken, maar normaliter niet resulterend in een scherpe punt, maar “recht af”.

Bedrading degen Op degen dient het stopcontact in de kom van twee openingen te zijn voorzien waar de twee draden separaat doorheen gaan. Dit gaat in bij FIE wedstrijden per seizoen 20-21, dus in september.

Sluiting schermpak en handschoen De sluitingen van het schermpak, indien aan de voorkant, dienen zodanig te zijn dat de “vaste” zijde van de flap over de ritssluiting zich bevindt aan de kant van de gewapende arm.De sluiting van de handschoen gaat van het midden van de pols richting duim.

Fil de corps en fil de tête Contact tussen masker en electrisch vest moet met een wit of transparant kabeltje tussen 30 en 40 cm lang en met krokodilklemmen aan iedere kant.
De stekkers van de fil de corps dienen van transparant materiaal te zijn gemaakt. Voor de JCWK en de Olympics zal de FIE de schermers van deze transparante fil de corps voorzien. Daarna gaat het in per september 2020. We zullen nog bepalen wanneer en of het in Nederland wordt ingevoerd voor niet-FIE wedstrijden.

Benaming op vest voor kampioenen Een Wereldkampioen heeft het recht om zijn naam en land op zijn vest in rood te hebben. Een Olympisch Kampioen mag dit in goud.

Blessure Bij een blessure geeft de scheidsrechter 5 minuten, de toernooidokter kan hiervan afwijken en ook besluiten dat een schermer niet verder mag meedoen.

Belangenverstrengeling Op iedere FIE wedstrijd dient de scheidsrechtersgedelegeerde (senioren) of de President van het DT (junioren) aan de aanwezige scheidsrechters te vragen om hun eventuele belangenverstrengeling schriftelijk te melden (denk aan landgenoten, zelfde club).

Opzettelijk grond raken Een schermer die opzettelijk het apparaat een treffer laat aangeven door met zijn wapen de grond of ieder ander oppervlak te raken, behalve zijn tegenstander, zal worden bestraft volgens artikel t-158-162, t-165, t170.

Video Een actie mag op video replay maximaal 4 keer worden bekeken. Bij gelijke stand dient de beslissende treffer altijd bekeken te worden voor de scheidsrechter zijn beslissing meedeelt. Nadat de scheidsrechter samen met de videoconsultant de actie heeft geanalyseerd, ongeacht op wiens verzoek (scheidsrechter zelf, videoconsultant, of de betrokken schermer) is zijn besluit definitief en kan niet nogmaals om videocontrole worden gevraagd. Iedere keer dat de video wordt geconsulteerd, dient daarvan melding te worden gemaakt op de poulestaat of het scorebriefje.

FIE licentie voor niet-schermers De leden van FIE Councils en het Ethics Committee en alle coaches tijdens officiele FIE wedstrijden dienen over een FIE licentie te beschikken. Allen voor wie een licentie is aangevraagd zijn gehouden om de FIE Ethische Code te respecteren alsmede de gedragscode en de “Safeguarding policy” van de FIE.

P (passiviteit) kaarten Het hele P Kaart verhaal wordt met het jaar gecompliceerder. We zullen met de  Scheidsrechtercommissie een bijeenkomst plannen voor scheidsrechters en mogelijke andere geinteresseerden met praktijkvoorbeelden om de details te demonstreren. Dit kan ook interessant zijn voor coaches want het is handig om te weten of je wel of geen bezwaar kunt maken.

Algemeen

 • De volgorde van P kaarten is als volgt: 1 x P Geel, dan 2 x P Rood en tenslotte P Zwart.
 • Als beide partijen niet willen schermen dan is het aan de scheidsrechter om “Halt” te roepen. (t.136.2).
 • De P Geel (waarschuwing), P Rood (straftreffer) en P. Zwart waarmee men mogelijk een match of partij kan verliezen, gelden alleen voor de betreffende partij. Er worden geen P kaarten uitgereikt bij standen 14-14 (ED) en 44-44 (team).
 • Schermers en teams die via de P Zwart hebben verloren zullen in de eindrangschikking de plaats innemen gebaseerd op het verliezen van de betreffende ED of match en ze krijgen daar ook de punten voor.
 • In individuele en team competities gaat de minuut verder nadat een P Kaart Geel of Rood is gegeven.
 • De minuut start opnieuw na iedere treffer, geldig of ongeldig, geannuleerd of straftreffer anders dan P Kaart.
 • Individueel zowel als team competities maken wanneer de score gelijk is aan het eind van de reguliere tijd, geen gebruik van artikel t.124, maar van art. T.40.3 en t 41.5

Bij individuele wedstrijden

 • P kaarten worden separaat uitgereikt aan schermers.
 • Als schermers tegelijk een zwarte P kaart krijgen en ook in score gelijk zijn dan wint de schermer die het hoogst stond op de deelnemerslijst (gebaseerd op de FIE ranglijst). Als schermers tegelijk een zwarte P kaart krijgen en de score is niet gelijk, dan wint de schermer met de hoogste score.

Bij equipe wedstrijden

 • P kaarten worden aan de de schermer uitgereikt, niet aan het team. Als een schermer met P Zwart wordt vervangen, mag deze daarna niet nogmaals worden vervangen. Als een team al een zwarte P kaart heeft en een tweede ontvangt hebben ze de match verloren.
 • Als beide teams een P zwart krijgen en beide kunnen niet vervangen en hun score is gelijk, dan wint het team dat aan het begin van het toernooi hoger geplaatst was (op basis van de FIE ranglijst).
 • Als beide teams een P Zwart krijgen, niet kunnen vervangen en de score is niet gelijk dan wint het team met de hogere score.