In de afgelopen dagen is de corona uitbraak in Italië erger geworden en zijn er ook besmettingsgevallen geconstateerd in andere Europese landen, waaronder 1 besmetting in Kroatië (Zagreb). De KNAS wil iedereen informeren over de ontwikkelingen en de maatregelen die ter plekke worden genomen door de organisatie en door de KNAS op basis van advies van overheid en NOC*NSF. De deelnemers en hun begeleiding zijn eerder en uitgebreider geïnformeerd.

Organisatie EJK ter plekke:
De organisatie van het EJK, met ondersteuning van de Europese bond EFC, heeft medische ondersteuning opgezet voor preventie en omgang met mogelijke besmettingen in Porec. De informatie hierover hebben wij gedeeld met de delegatieleider Shahram Massoumi, de coaches van de begeleidingsteams ter plaatse en de talentoudercommissie.

Reisbeperkingen:
De overheid in Kroatië heeft maatregelen genomen die reizen uit bepaalde gebieden uit Italië naar Kroatië verhindert. Wij hebben gisteren contact opgenomen, direct of via begeleiders/coördinatoren, met alle EJK deelnemers/begeleiders om te controleren waar zij zich bevinden en wat de reisplannen zijn.

Advies van NOC*NSF
Gisteren hebben we vanuit de KNAS contact gezocht met NOC*NSF om advies te krijgen hoe met de corona uitbraak om te gaan. Zij hebben ons geadviseerd de volgende zaken mee te delen:

  • De meest recente informatie over het corona virus is te vinden op de site van RIVM (hierop worden reisadviezen gebaseerd van buitenlandse zaken):
  • De eigen huisarts is ook een goed contact voor iedereen bij vragen over het virus, zij worden geïnformeerd op dit onderwerp door de GGD.
  • We worden geadviseerd om ons te melden bij de ambassade van Kroatië, zodat zij op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een grote Nederlandse groep in Porec. De NL ambassade heeft ook medisch geschoolde mensen in dienst en kan ondersteunen wanneer dit onverhoopt nodig wordt. Wij zullen dit vanuit de KNAS verzorgen en delegatieleider Shahram zal hierbij als contact worden opgegeven.
  • De deelnemers wordt geadviseerd om te checken wat het telefoonnummer is om in contact te komen met hun reisverzekeringen en alarmcentrales, zodat bij mogelijke escalatie direct ondersteuning kan worden gevraagd. 

Uitkomst overleg bestuur KNAS
Na consultatie van NOC*NSF en in overleg met het hele bestuur van de KNAS volgen wij het reisadvies zoals dat door de overheid (buitenlandse zaken) wordt afgegeven. Dit stelt de schermers en coaches in staat om af te reizen naar Porec en deel te nemen aan het EJK, maar laat ze ook vrij om zelf de afweging te maken om wel of niet af te reizen en wel of niet langer te blijven.

Monitoren voortgang
Gedurende het toernooi zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en de deelnemers/begeleiders, die gekozen hebben om in Porec te zijn, zo goed mogelijk op de hoogte houden. Mocht de situatie sterk verslechteren, dan zullen wij uiteraard weer in overleg treden en de zaken heroverwegen.