Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Zo zijn er de volgende maatregelen:

  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  • Belastinguitstel
  • Inkomensaanvulling voor zzp’ers

 

De NOW vervangt de Werktijdverkorting en kan met terugwerkende kracht tot 1 maart worden aangevraagd. De regeling geldt voor bedrijven van alle omvang.

Er kan belastinguitstel worden gevraagd voor inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Geef bij de belastingdienst aan dat je in de problemen bent gekomen door de coronacrisis.

De overheid vult het inkomen van zzp’ers aan tot het sociaal minimum, ongeacht eigen vermogen of inkomen van de partner. Deze regeling geldt voorlopig voor drie maanden. Dit geld hoeft niet terugbetaald te worden.