Vanwege de corona-epidemie hebben clubs, bonden en organisatoren van sportevenementen van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met organisatorische en financiële gevolgen, zonder perspectief op wanneer zij weer aan de slag kunnen. Terwijl de kosten doorlopen, dalen de inkomsten. De rijksoverheid en de gemeenten nemen uitzonderlijke economische maatregelen om de gevolgen op te vangen. Er wordt hard aan gewerkt dit maatregelenpakket toepasbaar te maken op de sport.

Een aantal van deze regelingen zijn al eerder belicht. We noemden de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en inkomensaanvulling voor zzp’ers (TOZO). Het is nog niet bekend of NOW ook betrekking heeft op verenigingen en stichtingen.

We hebben echter nog niet gesproken over het Noodloket en het Coronanoodfonds Sport van NOC*NSF.

Noodloket

Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, zoals het sluiten van accommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona . Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Coronanoodfonds Sport

NOC*NSF heeft ook een voorziening opgezet, met de voorlopige naam Coronanoodfonds Sport. Zij zetten 4 à 5 miljoen opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Het gaat met name om het in stand houden van de fijnmazige unieke Nederlandse sportinfrastructuur. Met de sportbonden samen zal besloten worden op welke manier deze middelen ingezet kunnen worden. Het Coronanoodfonds Sport is een aanvulling op de steunmaatregelen van de overheden.

Belangrijke links