Vanavond, 21 april, zal de regering een persconferentie geven over de stand van zaken in de coronacrisis. De regering zal dan aangeven welke maatregelen verlengd worden en welke maatregelen verlicht kunnen worden.

Het zal dan nog niet meteen helemaal duidelijk zijn welke effecten deze wijzigingen hebben op de sportbeoefening in Nederland. NOC*NSF zal op woensdag de wijzigingen intern bespreken. Hun bevindingen worden daarna met de aangesloten bonden kortgesloten.

De KNAS heeft op woensdagavond een bestuursvergadering. Hierin zal het bestuur uitgebreid de consequenties voor het Nederlandse schermen bespreken. Op donderdag zal hierover gecommuniceerd worden via onze website.