De regering heeft in de persconferentie van 21 april een aantal versoepelingen voor de sport aangekondigd. Deze hebben voornamelijk betrekking op topsport en de jeugd. De veranderingen gaan in op 29 april.

KNAS volgt de regels van de Rijksoverheid en het RIVM. Een samenvatting van hun mededelingen staan op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast zijn we dagelijks in contact met NOC*NSF, die op haar beurt de belangen van de georganiseerde sport behartigt bij het ministerie van VWS en de Nederlandse gemeenten via de Vereniging Sport en en Gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een goede bron van informatie voor sporters en verenigingen is de NOC*NSF website.

Mocht je als vereniging nog vragen hebben over de nieuwe regels, dan kun je ook terecht bij de Supportdesk van NOC*NSF:

Mail: sportsupport@nocnsf.nl
WhatsApp: 06-82488768

Wat blijft?

 • Indoor-sportaccommodaties blijven gesloten, in ieder geval tot 19 mei
 • Vergunningsplichtige evenementen kunnen geen doorgang vinden, tot 1 september
 • Afstand houden (1,5 meter) blijft de regel

Gezien de voorzichtige heropening van de sport is het de verwachting van het bestuur dat sportwedstrijden zoals schermtoernooien voorlopig niet gehouden mogen worden. Dit betekent dat de NJK en de NK equipe, net als de NK senioren, uitgesteld worden. We onderzoeken samen met de organiserende verenigingen of, en op welke wijze, de NKs later dit jaar, dus na 1 september, gehouden kunnen worden.

ALV

Het bestuur houdt er ernstig rekening mee dat de ALV die is gepland op 29 juni, niet door zal kunnen gaan. In dat geval worden de vergaderstukken wel vast met de verenigingen gedeeld, maar wordt de vergadering verplaatst naar een moment na de zomervakantie.

Wat verandert?

Jeugd mag buiten sporten/trainen:

 • Wedstrijden zijn niet toegestaan
 • Sporten mag alleen buiten
 • Locaties worden aangewezen door de gemeente
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag onder begeleiding sporten en trainen. Zij hoeven zich niet aan de 1,5m regel te houden, dus kunnen zij ook tegen elkaar schermen (maar alleen buiten).
 • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag onder begeleiding sporten en trainen. Zij moeten zich aan de 1,5m regel houden.

Er komt ook een algemeen protocol voor verantwoord sporten voor kinderen en jeugd. Dit protocol zal landelijk inzetbaar zijn. Het doel is dat alles wat vanaf 29 april georganiseerd wordt veilig en volgens de richtlijnen van de RIVM gebeurt.

De overheid heeft geconstateerd dat de lokale situatie met betrekking tot het coronavirus behoorlijk kan verschillen. Het is daarom dat is besloten om de gemeenten centraal te stellen in de bepaling van wat wel, en van wat niet mag. Er kunnen van gemeente tot gemeente andere voorschriften gelden.

Verenigingen die graag aangepaste beweegvormen willen aanbieden aan hun leden tot 18 jaar kunnen contact opnemen met hun gemeente om te bekijken of er mogelijkheden voor hen te creëren zijn.

Topsporters kunnen weer gaan trainen:

 • Een topsporter is een sporter met een actieve A-status van NOC*NSF
 • Sporten mag alleen in aangewezen locaties
 • Afstand houden blijft de regel