Nu er door de coronacrisis voorlopig geen wedstrijden meer zijn, heeft het bestuur besloten om de ranglijsten van 1 april 2020 te bevriezen. Dit zullen we doen door tijdelijk geen resultaten te laten vervallen.

Normaal vervalt het resultaat van een wedstrijd:

  • Als er een nieuwe editie van het toernooi is gehouden
  • Na 13 maanden (18 maanden voor wereldbekers) als er geen nieuwe editie is gehouden

We passen deze tweede regel aan: de punten blijven langer staan.  Het resultaat van een toernooi valt pas weg als er weer een nieuwe editie gehouden is. Als er een nieuwe editie van een ECC of Wereldbeker op de ranglijst komt, vervalt de oudste.

Punten vervallen dus pas in seizoen 2020-2021.  Of in het volgende seizoen, als de Corona-maatregelen ook na 1 september nog van kracht blijven. Als er wel weer geschermd wordt en het duidelijk wordt dat een toernooi niet meer gehouden wordt, dan vervallen die punten.

De ranglijsten spelen een rol bij:

  • Plaatsing bij Nederlandse toernooien
  • Kwalificatie titeltoernooien senioren
  • Deelname aan internationale toernooien (ECC, JWB, satelliet in buitenland, WB/GP)
  • Talentstatussen


De EK senioren 2020 zijn inmiddels afgelast. Bij het begin van het volgend seizoen geven we op de website aan wat de (eventueel aangepaste) kwalificatieprocedure is voor de EK 2021. Mogelijk doen we ook aanpassingen aan de limieten voor deelname aan internationale toernooien en het toekennen van talentstatussen. Een deel van de ranglijst zal namelijk sterk verouderd zijn en bovendien verliezen jeugdschermers ook nog een deel van hun verouderde punten bij de overgang naar de volgende leeftijdscategorie. De precieze invulling van deze aanpassingen hangt af van wanneer de toernooien in binnen- en buitenland weer plaatsvinden. Daarom kunnen we dat pas in een later stadium bekend maken. Hierbij nemen we uiteraard ook de input mee van stakeholders zoals de talentoudercommissie en vertegenwoordigers van de atleten.