De regering heeft in de persconferentie van 6 mei wederom een aantal versoepelingen voor de sport aangekondigd. Deze hebben voornamelijk betrekking op de volwassenen. De veranderingen gaan in op 11 mei. Er is een nieuw algemeen sportprotocol gepubliceerd: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de gemeenten en sportbonden richting geven aan verenigingen hoe te handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken.

Wat blijft?

Jeugd mag buiten sporten/trainen:

  • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Sporten mag alleen buiten.
  • Jeugd tot en met 12 jaar mag onder begeleiding sporten en trainen. Zij hoeven zich niet aan de 1,5m regel te houden, dus kunnen zij ook tegen elkaar schermen (maar alleen buiten).
  • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag onder begeleiding sporten en trainen. Zij moeten zich aan de 1,5m regel houden.

Wat is nieuw?

Volwassenen mogen buiten sporten/trainen:

  • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Sporten mag alleen buiten.
  • Volwassenen moeten zich aan de 1,5m regel houden.

Uiteraard volgt de KNAS de regels van de Rijksoverheid en het RIVM. Een samenvatting van hun mededelingen staan op de website van de Rijksoverheid.

De KNAS is er, samen met andere binnensportbonden, teleurgesteld over dat tot 1 september nog niet binnen getraind kan worden. Er lijken wel openingen te zijn tot eerder versoepeling. De KNAS doet er samen met collega-sportbonden alles aan om deze mogelijkheden aan te grijpen.

Daarnaast zijn we dagelijks in contact met NOC*NSF, die op haar beurt de belangen van de georganiseerde sport behartigt bij het ministerie van VWS en de Nederlandse gemeenten via de Vereniging Sport en en Gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een goede bron van informatie voor sporters en verenigingen is de NOC*NSF website.

We raden verenigingen aan om nauw contact te houden met hun gemeenten om de mogelijkheden te bespreken om buiten te sporten. Ook kan dan met hen worden besproken hoe om te gaan met toekomstige versoepelingen.

Mocht je als vereniging nog vragen hebben over de regels, dan kun je ook terecht bij de Supportdesk van NOC*NSF:

Mail: sportsupport@nocnsf.nl
WhatsApp: 06-82488768

Toernooien

Schermtoernooien mogen in ieder geval niet plaatsvinden voor 1 september. We onderzoeken samen met de organiserende verenigingen of, en op welke wijze, de NKs later dit jaar, dus na 1 september, gehouden kunnen worden. Het bestuur hecht er veel belang aan de NKs nog in 2020 zullen plaatsvinden. Indien nodig zal daarbij naar creatieve vormen gezocht worden.