Deze week heeft de regering een aantal wijzigingen in de coronamaatregelen aangekondigd die betrekking hebben op de sport.

Per 1 juni worden de regels voor de jeugd van 13 tot 18 jaar gelijkgetrokken met de regels voor de jongere jeugd t/m 12 jaar. Dan geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand hoeven te houden tijdens het sporten. Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar. Voor sporters ouder dan 18 jaar blijft de afstandsregel van kracht.

Verder heeft de regering aangekondigd dat het de intentie heeft om per 1 juli sportaccomodaties te heropenen, m.a.w. trainingen mogen weer binnen plaatsvinden. Dit is onder voorbehoud dat de coronasituatie onder controle blijft.

Uitgebreide adviezen voor de binnensport staan beschreven in dit document van de Rijksoverheid.  NOC*NSF werkt aan verduidelijkingen. Zodra die beschikbaar zijn, zullen we deze delen.

Wat blijft?
Voor jeugd en volwassenen:

  • Wedstrijden zijn niet toegestaan
  • Volwassenen houden zich aan de 1,5m regel: zij mogen tijdens de training niet sparren.

Wat is nieuw?

  • Vanaf 1 juni hoeft jeugd tot en met 18 jaar zich niet aan de 1,5m regel te houden, dus kunnen zij ook tegen elkaar schermen tijdens de training.
  • Sporten mag vanaf 1 juli ook binnen

Extra aandachtspunten voor de binnensport
Een gezondheidscheck, afstand houden en hygi├źnemaatregelen vormen de basis vormen voor risicobeheersing. We geven een aantal voorbeelden van de adviezen  die voor binnensport beschreven staan in het Afwegingskader Binnensport, maar lees vooral het hele document goed door.

  • Voorafgaand aan het sporten moeten worden vastgesteld dat de sporter gezond is en niet recent is blootgesteld aan het coronavirus. Dit geldt uiteraard ook voor de trainers.
  • Afstand houden blijft het devies, dus begrens het aantal sporters dat tegelijk aanwezig is.
  • Het is wenselijk om zoveel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling te sporten: bij een vaste samenstelling van de groep zal het virus zich minder kunnen verspreiden
  • Zorg voor goede ventilatie
  • Zorg dat sporters en medewerkers bij binnenkomst hun handen kunnen wassen of hun handen kunnen desinfecteren.
  • Medewerkers kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts, GGD of huisarts