Het bestuur heeft van onze voorzitter. Jean-Pierre Vandervoodt, helaas vernomen dat het Covid-19 virus hem uiteindelijk toch heeft getroffen. Hij is nu enigszins hersteld, maar hij is tot de conclusie gekomen dat zijn gezondheid hem niet toelaat om voldoende invulling te geven aan het voorzitterschap. Hij kan slechts enkele uren per dag werken. Derhalve heeft hij besloten om het voorzitterschap neer te leggen.

Het bestuur begrijpt en respecteert de situatie en wenst hem van harte beterschap. Graag willen wij Jean-Pierre bedanken voor zijn inzet gedurende de laatste 6 jaar: na 4 jaar lid te zijn geweest van  de toetsingscommissie, werd hij in 2018 gekozen tot KNAS voorzitter.

Tot en met de eerstkomende ALV, die hoogstwaarschijnlijk op 30 september zal plaatsvinden, zal onze secretaris het voorzitterschap op interim basis waarnemen.

Helaas, een goede voorzitter moet stoppen. Eén van de weinige leden en schermers die vanaf de geboorte met onze sport verbonden was. Na een langjarige pauze kwam Jean-Pierre in 2014 terug en werd een uiterst belangrijke partner binnen de toetsingscommissie. Wij, Rob Wolthuis en ik, hebben bijzonder graag met hem samengewerkt. En hij had er, zo geloof ik, zelf veel plezier aan. Voor Jean-Pierre en zijn familie betekent dit meer gemeenschappelijk tijd. Tijd waarvan géén van ons het belang mag onderschatten. Deze situatie drukt ons nog eens met de neus op het feit, dat het virus niet weg is. Bovendien is er nog veel te weinig bekend over de gevolgen op lange termijn voor die mensen die besmet waren mer Sars-CoV-2. De eerste onderzoek resultaten tonen dat er wel degelijk interne schaden ontstaan. Dus alle mensen die juichen over de vele opheffingen van de anti-corona-maatregelen: kleine stapjes a.u.b. Voor Jean-Pierre Vandervoodt en zijn familie: de beste wensen voor een volledig, spoedig herstel! En dat wij jou daarna hopelijk toch nog eens in een schermzaal mogen begroeten!

Rorik Janssen