NOC*NSF heeft vandaag een geupdate versie van het algemeen sportprotocol gepubliceerd. Dit protocol is nog in ontwikkeling. De komende dagen kunnen nog aanpassingen volgen. De meest recente versie vind je hier.

Wat blijft?

  • bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
  • 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (zie uitzondering hieronder)
  • was vaak je handen, juist ook voor en na bezoek aan de sportlocatie
  • vermijd drukte
  • schud geen handen

Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt waardoor de 1,5m afstand tijdens het sporten los gelaten kan worden. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

De KNAS werkt aan een protocol met aanwijzingen specifiek voor het schermen. Deze zal begin volgende week op onze website geplaatst worden.