Zoals aangekondigd in onze update van 26 juni, heeft de KNAS een protocol voor de schermsport gemaakt. Dit document beoogt de belangrijkste punten uit het algemene sportprotocol op een rij te zetten voor schermverenigingen en waar nodig/mogelijk een vertaalslag te maken naar de praktijk van een schermvereniging.

Het nieuwe ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ gaat op 1 juli in, en is door NOC*NSF en de sportbonden samen gemaakt. De nieuwste versie is te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol. Let op: dit is een document dat op basis van voortschrijdend inzicht nog aangepast kan worden.

Niet alle verplichtingen uit het algemeen sportprotocol worden in het schermprotocol behandeld. Het algemeen protocol verantwoord sporten is ten alle tijden leidend.

Aanvullende informatie: