Onderstaand een opsomming van de besluiten die de FIE Comex tijdens haar laatste digitale vergadering heeft genomen welke voor ons van belang zijn.

 

Financiële maatregelen. 

1. De FIE stelt een global support plan van 1 miljoen Zwitserse Francs ( CHF ) beschikbaar voor hulp aan Federaties en Confederaties.

2. Iedere federatie en confederatie ontvangt een bedrag van 4000 CHF.

3. Annulering van het FIE lidmaatschapsgeld voor 2020 en wie al betaald heeft hoeft 2021 niet te betalen.  2 en 3 zijn erg gunstig voor de KNAS omdat zonder meer mag worden verwacht dat we per 1-1-2021 een fors ledenverlies zullen hebben. Dit jaar zijn er per 1-7 slechts enkele tientallen schermers bij gekomen. Dat wordt waarschijnlijk in de 2e helft van het jaar niet meer goedgemaakt.

 

Wedstrijdinformatie.

4. De Junior/Cadet wereldkampioenschappen van dit jaar zijn definitief vervallen. De VS zal nu 2022 organiseren.

5. De Veteranen WK in Porec is definitief gecanceld. Porec zal nu 2022 voor haar rekening nemen.

6. De WK voor 2021 zou in Caïro plaatsvinden. Omdat er nu een OS wordt gehouden in 2021 is besloten de WK te cancelen en Caïro is bereid deze nu in 2022 te organiseren.

7. De laatste kwalifikatiewedstrijden voor TOKYO zullen nu dezelfde zijn als degene die dit jaar gecanceld zijn. Die vinden dus in Maart 2021 plaats en de OKT's zullen dan tussen 15 en 30 April plaats waarbij men hoopt dat dezelfde landen die kunnen organiseren. Zo niet dan komen er vervangers.

 

Corona reisbeperkingen en taskforce.

8. Als de restricties wereldwijd zijn opgeheven qua reizen, visa, quarantaine etc. dan is het plan om per 1 November het seizoen te laten beginnen. gebaseerd op de kalender die in Februari is uitgebracht door de FIE. Dit impliceert dat de Satelliet toernooien in September en Oktober ( dus ook SISTA ) voor dit jaar komen te vervallen. Of het bij 1 November blijft wordt herbezien in Augustus en per 1 September wordt besloten of 1 November definitief is of nog verder moet worden uitgesteld. Dit wordt gebaseerd op de volgende criteria. a.Laat het organiserende land iedereen binnen zonder restricties? b. Zijn er geen reisrestricties voor een deelnemend land? c. Kunnen de deelnemers voldoende tijd van tevoren weer gaan trainen? ( bij dit laatste maakt men niet duidelijk hoeveel tijd als voldoende wordt gezien, maar ik denk dat men gevoeglijk kan aannemen dat daar minimaal 6 weken voor zal aanhouden. De lijst van landen die restrictievrij zijn wordt bepaald aan de hand van de deelnemende landen aan de World Cups en Grand Prix van het vorig seizoen. Met andere woorden: als er geen deelnemers uit bv. Zimbabwe meededen gedurende het afgelopen jaar; dan maakt het niet uit of Zimbabwe nog restricties kent of dat er landen zijn de Zimbabwianen niet binnenlaten. Als sommige wedstrijden niet kunnen worden gehouden, dan vervallen ze gewoon voor dit jaar en worden niet aan een andere organisator toegewezen.

9. De FIE Covid taskforce heeft de hoofdlijnen aangegeven waarbinnen zo veel mogelijk besmettingsrisico wordt verminderd; zowel voor federaties als organisatoren. Het wachten is nog op een laatste controle en die wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Dit staat uiteraard los van onze eigen overheids/RIVM regels en eventuele afwijkingen op gemeentelijk niveau. Net als bij deze nationale regels zal de FIE de richtlijnen ook aanpassen aan de ontwikkelingen van de Covid-19 situatie.

 

Ranglijsten en scheidsrechters.

10. De al eerder afgesproken bevriezing van de wereldranglijst tot de laatste kwalifikatie wedstrijden voor Tokyo zijn gehouden blijft van kracht. Er wordt een parallelle ranglijst bijgehouden met de nieuwe resultaten. Deze ranglijst wordt dan de nieuwe bij de start van het seizoen 21/22.

11. De finale plaatsen op de wereldranglijst die worden gebruikt voor de winnaar van de wereldranglijst Junioren en Senioren individueel en team zijn de posities op de ranglijsten tot en met de laatste wedstrijden die voor de Covid-19 stop zijn gehouden. 

12. De scheidsrechterexamens voor 2020 gaan niet door . De eerste examens zijn gepland voor September en Oktober 2021. Wij zullen zeker niet de enigen zijn die zullen vragen om dan meer kandidaten dan anders te accepteren.

 

Hartelijke groet,

Bert van de Flier

Secretaris

 

p.s. Nog een nabrander. De Maraging klingen op sabel zijn uitgesteld tot 1 September 2021. Wij hadden ze al niet verplicht gesteld, maa voor de buitenlandse toernooien zijn ze dus ook niet verplicht.