Naar aanleiding van de Aanwijzingsbrief en de concept noodverordening is het algemeen protocol verantwoord sporten op enkele punten aangepast.

De aanpassingen betreffen de volgende onderwerpen:

  • het verantwoord omgaan met de 1,5 meter regel.
  • het verantwoord omgaan met de hoeveelheid toeschouwers in binnen- en buitensportaccommodaties; in het bijzonder het placeren, registeren en doen gezondheidscheck.
  • het hanteren van crowdmanagement c.q. doorstroom publiek op de accommodatie los van de training en wedstrijd, inclusief bezoek kantine /clubhuis / terras na afloop van de wedstrijd of training. Over dit specifieke onderwerp zullen wij nog deze week een checklist opstellen als handreiking voor de clubbestuurders voor het invullen daarvan op de eigen sportaccommodatie. Deze zal ook gepubliceerd worden in de AM update sportbonden.