Iedereen die het nieuws over de coronasituatie in Nederland volgt zal het niet ontgaan zijn dat er op een aantal plaatsen het aantal besmettingen weer toeneemt. Een van deze plaatsen is Amsterdam. De situatie is echter nog niet zo erg dat de gemeente Amsterdam aanvullende beperkende maatregelen heeft hoeven nemen ten aanzien van (sport-)evenementen.

De KNAS en de organisatie houden de situatie nauwlettend in de gaten. Op dit moment kunnen we het NK in Amsterdam doorgang laten vinden.
Vanwege corona zal iedereen rekening moeten houden met een aantal extra regels tijdens dit NK. Deze zullen binnenkort worden gepubliceerd in het wedstrijdprotocol schermen. Denk hierbij aan een gezondheidscheck voor schermers en publiek, en handhaving van de 1,5m afstand.

We moeten rekening houden met veranderingen in de situatie in Amsterdam en zijn druk bezig met het bedenken van manieren om om te gaan met bijvoorbeeld mogelijke beperkingen van het aantal aanwezigen. Mocht er iets veranderen, dan brengen we jullie via dit kanaal op de hoogte.