Op de persconferentie van 13 oktober is een nieuwe lockdown afgekondigd, die een grote impact gaat hebben op de sport. De nieuwe maatregelen gaan in op 14 oktober om 10 uur ’s avonds. Deze maatregelen gelden waarschijnlijk voor 4 weken, maar in ieder geval voor de komende twee weken. Je kunt ze vinden op de site van de Rijksoverheid.

De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend. Neem bij vragen hierover contact op met de beheerder van de sportaccommodatie en/of de gemeente.

Inmiddels heeft NOC*NSF ook het nieuwe sportprotocol gepubliceerd  en de FAQ aangepast.

Wat blijft

 • Met klachten blijf je thuis
 • Houd afstand
 • Was vaak je handen
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Gezondheidscheck voor aanvang

Wat is nieuw

Er mogen geen wedstrijden georganiseerd worden. We informeren jullie later over wat dat betekent voor de verschillende schermwedstrijden.

Voor de trainingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen volwassenen (18 jaar en ouder) en jeugd (tot en met 17 jaar).

Voor de jeugd verandert er weinig: zij kunnen gewoon sporten. Tijdens het sporten is er geen maximale groepsgrootte en hoeft er geen 1,5m afstand gehouden worden. Zij kunnen dus ook onderlinge partijen schermen. Let op: dit geldt niet als er op hetzelfde moment volwassen sporters in dezelfde ruimte trainen. De trainer/coach telt niet als sporter. De trainer moet 1,5m afstand houden als de leerling 13 jaar of ouder is.

Voor volwassenen zijn de regels flink aangescherpt. Deze regels gelden ook voor de jeugd als ze samen trainen met volwassenen.

 • Onder alle omstandigheden moeten volwassenen 1,5m afstand bewaren, dus ook tijdens het sporten. Dit geldt ook voor de trainer.
 • Er kunnen geen onderlinge partijen geschermd worden omdat dan de 1,5m niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt ook voor rolstoelschermen.
 • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte aanwezig zijn. Hierbij telt de trainer mee.
 • Er mag gesport worden in een groep van 4 personen, waarbij ook binnen de groep 1,5m afstand wordt gehouden. De trainer telt niet mee als groepslid.
 • Er mogen meerdere groepen van 4 naast elkaar trainen, waarbij iedere groep in een afgebakende zone blijft. De groepen moeten 1,5m van elkaar verwijderd zijn en mogen niet mengen.

Praktisch betekent dit het volgende:

 • Deel de zaal in in zones (bijvoorbeeld met tape) die groot genoeg zijn om met 4 personen op 1,5m afstand van elkaar oefeningen te doen. Houd afstand tussen de zones.
 • Het aantal zones bepaalt het maximaal aanwezige personen, maar dit mag nooit hoger zijn dan 30 inclusief de aanwezige trainers.
 • Op een trainingsavond mag de samenstelling van de groep niet veranderen.
 • Laat de groepen zoveel mogelijk in een vaste samenstelling trainen om zo het aantal contacten tussen personen klein te houden.