De Nederlandse Tafeltennisbond is een sportbond met circa 520 aangesloten verenigingen met 26.500 leden. De Koninklijke Algemene Nederlandse Schermbond heeft circa 70 verenigingen met 3.000 leden. Op het Bondsbureau in Nieuwegein werken we aan de promotie en ontwikkeling van de tafeltennissport en de schermsport. Vanwege het terugtreden van de huidige vertrouwenscontactpersoon zijn we op zoek naar een nieuwe


Vertrouwenscontactpersoon Veilige Sport


Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

In de sport vinden er soms incidenten plaats die gebundeld kunnen worden onder het kopje ‘ongewenst gedrag’. Variërend van onsportief gedrag van sporters, coaches die het slechte voorbeeld geven, ouders die zich met de scheidsrechter bemoeien tot echte excessen.

De belangrijkste regels over de aanpak van ‘ongewenst gedrag’ staan in het Tuchtreglement. Daarin staat hoe en bij wie ongewenst gedrag of andere overtredingen van NTTB-regels en afspraken kan worden gemeld.

Bij seksueel misbruik, een zeer ingrijpende vorm van ongewenst gedrag, gelden een paar speciale regels. Hiervoor is een apart reglement gemaakt en gelden gedragsregels die wij op onze website hebben geplaatst.

Wij bieden ook contact aan met een vertrouwenscontactpersoon van de NTTB. Overtredingen in relatie tot seksueel misbruik kunnen net als alle andere overtredingen worden aangegeven bij de Tuchtcommissie.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe vertrouwenscontactpersoon (vrijwilligersfunctie) die zich wil inspannen om als vertrouwelijk aanspreekpunt beschikbaar te zijn voor onze leden. Expertise, opleiding en ervaring in een eerdere functie of vergelijkbaar werkgebied is een voorwaarde.

In de (online) bijlage vind je meer informatie over het functieprofiel. De kandidaat heeft de opleiding vertrouwenscontactpersoon gevolgd, of is bereid deze te volgen. De te maken onkosten worden vergoed.

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, of vragen hebt neem dan contact op met Antoinette de via jong@tafeltennis.nl.