Regelmatig komt bij het bestuur van de KNAS het verzoek binnen om deze of gene methode officieel toe te staan, die niet aan de regels van NOC*NSF en overheid van dit moment voldoet. Het bestuur doet dat niet. Enige uitleg lijkt hier op zijn plaats.

De meest recent geldende regels staan hier

Voor volwassenen gelden op dit moment de volgende regels (ook geldig voor jeugd als ze samen trainen met volwassenen):

  • Onder alle omstandigheden moeten volwassenen 1,5m afstand bewaren, dus ook tijdens het sporten. Dit geldt ook voor de trainer.
  • Er kunnen geen onderlinge partijen geschermd worden omdat dan de 1,5m niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt ook voor rolstoelschermen.
  • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte aanwezig zijn. Hierbij telt de trainer mee.
  • Er mag gesport worden in een groep van 4 personen, waarbij ook binnen de groep 1,5m afstand wordt gehouden. De trainer telt niet mee als groepslid.
  • Er mogen meerdere groepen van 4 naast elkaar trainen, waarbij iedere groep in een afgebakende zone blijft. De groepen moeten 1,5m van elkaar verwijderd zijn en mogen niet mengen.

De overheid stelt de minimale maatregelen vast. Maar de uiteindelijke regels zijn afhankelijk van de plaats waar getraind wordt. De lokale overheid kan van de centrale regels afwijken, maar dat is momenteel wel eenrichtingsverkeer. Men kan de maatregelen verzwaren, maar niet verlichten.
NOC*NSF is dagelijks bezig om overheden en gemeenten c.q. veiligheidsregio's te benaderen om te kijken of men zaken wat kan verlichten, zonder de veiligheid geweld aan te doen, vanuit het belang van de sport voor de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking. Men heeft hier diverse werkgroepen voor geformeerd en de KNAS is hier ook bij betrokken geweest. Samen is een routekaart ontwikkeld om de sport weer spoedig te kunnen heropenen wanneer het risiconiveau daalt, ook als dit alleen regionaal het geval is: zie routekaart heropening sport.

Daarnaast zou een bond zelf extra sport-specifieke veiligheidseisen kunnen stellen. Hier geldt hetzelfde voor als bij NOC*NSF: we kunnen de maatregelen niet verlichten, alleen verzwaren Dat laatste zijn we zeker niet van plan. Een complicerende factor is dat het mogelijk is dat iets wat in de ene veiligheidsregio wel mag, in een andere regio mogelijk niet zou mogen. Wij kunnen dus geen enkele trainingsmethode die een club toepast in algemene zin aanbevelen: dat zou grote problemen kunnen geven als clubs ‘KNAS methodes’ volgen in een gemeente die zwaardere beperkende maatregelen hanteert dan die waar de KNAS methodes op zouden zijn gebaseerd. Kortom: ons advies is, kijk wat de collega clubs doen, neem contact met elkaar over details en check vervolgens bij je eigen gemeente of veiligheidscoördinator of deze regels ook bij jouw club kunnen worden toegepast.

Houdt er rekening mee dat iedere geboden optie die je op de sociale media aantreft die niet voldoet aan bovenstaande huidig geldende regels (zie bullet points hierboven) onder de minimale overheidsnorm zit en men derhalve momenteel overal in Nederland in overtreding is wanneer men deze toepast. Het bestuur had het graag anders gezien, maar wij kunnen en mogen geen verantwoordelijkheid nemen voor overtredingen.

We willen clubs graag ondersteunen met het laten zien wat wel kan binnen de huidige algemene landelijke regels. Waar sparren momenteel niet mogelijk is voor volwassenen, zijn wapenoefeningen met vaste partner/groepje voor bepaalde technieken wel mogelijk met inachtneming van de 1,5 meter regel.  Wij ontvangen daarvoor graag links van filmpjes (op bijvoorbeeld YouTube of social media) van oefeningen die voldoen aan de huidige regels waarin anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Als ze daadwerkelijk voldoen aan de regels dan plaatsen wij deze links op een speciale pagina op de KNAS-site, zodat verenigingen kunnen leren van de ervaringen en ideeën van elkaar. Filmpjes en links kunnen gestuurd worden naar info@knas.nl

Bert van de Flier