Eind februari maakte de FIE bekend dat het WK voor Cadetten en Junioren van 2021 doorgaat. Dit toernooi vindt van 3 tot en met 11 april plaats in Cairo. De FIE heeft samen met de lokale organisatie veel aandacht besteed aan veiligheid met betrekking tot Covid-19: zo zullen de atleten, coaches en begeleiders zich in een zogenaamde bubbel ophouden, en wordt iedereen bij aankomst getest.

Het KNAS bestuur heeft uitvoerig gesproken over de voor- en tegenargumenten voor deelname aan het WJK in Cairo. We hebben informatie ingewonnen bij onder andere NOC*NSF, schermbonden in andere landen, andere Nederlandse sportbonden, onze medische commissie, Rijksoverheidsites, en lokale contacten in Egypte.

We onderkennen dat niet-noodzakelijke reizen naar Egypte vanwege de oranje status worden afgeraden, en dat NOC*NSF een WJK niet als een noodzakelijk reis ziet. Daartegenover staat dat er goede ervaringen zijn met sporten in een bubbel. Ook in Egypte is onlangs het WK Handbal op deze wijze georganiseerd, op dezelfde locatie waar straks het WJK Schermen gehouden wordt.

We willen opmerken dat Remko Koster zich onthouden heeft van stemming over deze besluiten betreffende deelname omdat zijn dochter deel uitmaakt van de selectie.

Deelname wordt sterk afgeraden

Alle informatie in overweging nemende, is het bestuur van de KNAS tot het volgende standpunt gekomen: gezien de Covid-19 situatie raadt de KNAS deelname zeer sterk af, in overeenkomst met het advies van NOC*NSF, de reisadviezen van de regering en het advies van onze medische commissie.

Deelname wordt niet verboden. Als bond willen we deelname aan toernooien alleen verbieden als:

 1. de wedstrijd niet erkend is door KNAS, EFC,FIE of lokale schermbond;
 2. de wedstrijd niet georganiseerd wordt met inachtneming van het dan geldende Covid-19 protocol;
 3. het bezoeken van de wedstrijd door overheidsmaatregelen, in Nederland of het organiserende land, niet toegestaan is.

Ons inziens zijn deze punten in Cairo niet aan de orde.

Selectie

We hebben de selectie, schermers en ouders, uitgebreid ge├»nformeerd over de situatie, de voor- en nadelen van deelname, de te verwachten veiligheidsprocedures en te verwachten hoge kosten. Een aantal van hen heeft aangegeven ondanks het negatief advies toch willen gaan. Omdat de invulling van de zorgplicht afhankelijk is van de samenstelling van de deelnemers heeft het bestuur besloten opengevallen plaatsen niet alsnog in te vullen.

    Junior Ind. Cadet Ind. Junior Team
Degen Heren
 • Niels Roubailo
 • Daan Warreman
 • Jesse Pieper
 • Maurits Remmen
 • Daan Warreman
 

Dames

 

 • Lilla Gyovai
 
Floret Heren
 • Quincy Dualeh
 • Ashwan Joemrati
 • Suhayl Nawar 
 • Axel Zoons
 • Suhayl Nawar
 • Koen Walet
 • Quincy Dualeh
 • Ashwan Joemrati
 • Suhayl Nawar
 • Axel Zoons
Dames
 • Ava Emanuel
 • Tessa Koster
 • Valerie Buijse
 • Ava Emanuel
 • Tessa Koster
 
Sabel Dames
 • Marleen Buitenhuis
   

De selectie wordt begeleid door onder andere Head of Delegation Shahram Massoumi en coaches Edwin Treffers en Arwin Kardolus (beide degen) en Daniel Nivard en Alexander Moraru (floret).

Zorgplicht

De KNAS is wel van mening dat de deelnemers(sters) die ondanks het uiterst negatieve advies van het KNAS bestuur naar Cairo wensen af te reizen wel op adequate manier begeleid dienen te worden. Deze plicht blijft de KNAS houden ten opzichte van haar leden.

We hebben een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan voldaan moet worden voordat de schermers mogen afreizen naar Cairo. Dit houdt in dat alleen kan worden deelgenomen als er voldoende deskundige begeleiding kan worden gevonden.

 • Per wapen reizen de schermers als groep (reisgroep). Deze groep reist samen naar Egypte en weer terug naar Nederland. We maken een uitzondering voor schermers die in het buitenland wonen.
 • Per reisgroep zijn er minimaal 2 begeleiders (coach en/of ouder). Zij reizen mee en blijven ter plekke in de bubbel om de schermers bij te staan. Op sabel gaan we uit van 1 begeleider gezien de samenstelling van de groep.
 • In Cairo zijn ten allen tijden 3 begeleiders aanwezig: naast de 2 groepsbegeleiders zal er voor de hele periode een head of delegation aanwezig zijn.
 • Tenminste 1 begeleider kan tot 5 dagen na sluiting van het toernooi in Egypte blijven om schermers die om enige reden achter moeten blijven bij te staan. In die periode kan de ouder naar Egypte reizen om hun kind ter zijde te komen staan.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de voorzitter a.i. van de KNAS, Leon Pijnappel.