Na een periode van anderhalve jaar waarin er nauwelijks internationale toernooien (EFC / FIE) zijn geweest, lijkt het er nu op dat het circuit weer vol op gang komt. Deze week is eindelijk de ECC kalender op de website van de EFC gepubliceerd. Voor de (junioren) wereldbekers is dit al langer het geval op de FIE website. Er bestaat natuurlijk wel nog kans dat er wedstrijden afgelast gaan worden, wees dus voorzichtig met het vroegtijdig maken van reiskosten. Enkele satelliet toernooien zijn bijvoorbeeld afgelast voor de komende weken. Er zijn een paar maatregelen genomen om te zorgen dat er hopelijk weer snel veel geschermd kan worden in het buitenland.

Deelnamelimieten EFC/FIE toernooien
Door de lange periode zonder toernooien kunnen er problemen zijn ontstaan voor talenten om te voldoen aan de puntenlimieten voor deelname aan deze toernooien. De regels hiervoor zijn te vinden in het handboek schermen.

Vooral na overgang van leeftijdscategorie, zullen jonge cadetten en jonge junioren weinig kans gehad hebben in de afgelopen 2 seizoenen om ranglijstpunten op te bouwen in hun huidge categorie. Daarom zal bij de opstart van dit seizoen zowel naar de meest recente ranglijst gekeken worden van 1 oktober 2020, maar ook naar de ranglijst van 1 april 2020 (de laatste versie aan het begin van de pandemie). De regels zullen dan toegepast worden voor de leeftijdscategorie die het talent op dat moment had. Voorbeeld: ECC limiet is 500 punten voor cadetten of 700 punten voor pupillen. Een nu 1e of 2e jaars cadet voldoet niet aan 500 cadetten punten op ranglijst 1/10/2020, aangezien er nauwelijks cadettenwedstrijden zijn geweest in de afgelopen 1.5 jaar. Als deze schermer op 1/4/2020 700 punten of meer op de pupillenranglijst had, dan wordt toch deelname geaccepteerd.

Op het moment dat deze tijdelijke regeling voor een enkel talent toch geen oplossing biedt en deze aannemelijk kan maken dat het niet halen van de limiet is veroorzaakt door de pandemie, dan kan nog een verzoek tot dispensatie worden ingediend bij KNAS topsport, die dat samen met de BT trainers zal bekijken. Deze regeling geldt voor dit seizoen alleen.

Inschrijftermijn
Door de late bekendmaking van een aantal toernooien, is het soms voor deze toernooien onmogelijk om tijdig in te schrijven via Nahouw. In overleg met KNAS Internationaal is besloten dat, voor EFC/FIE toernooien die plaatsvinden tot 31/12/2021, tot 2 weken voorafgaand het toernooi inschrijvingen geaccepteerd zullen worden. Het verzoek is uiteraard wel om dit toch nog altijd zo spoedig mogelijk te doen, zodat het werkbaar blijft om eventueel benodigde scheidsrechters uit te zenden / in te huren / af te kopen. Binnenkort zullen via de BT’s intakeformulieren en kwalificatiekalenders verspreid worden aan de talenten en deze worden ook gepubliceerd op de website. Het verzoek is om deze formulieren zo snel mogelijk in te sturen zodat er vroegtijdig zicht is op het aantal benodigde scheidsrechters bij de toernooien. 

Scheidsrechtersbijdrage
De scheidsrechtersbijdrage is verhoogd met 10 euro per deelname. Deze verhoging is helaas nodig, omdat er in de afgelopen (volledige) seizoenen structureel een substantieel verlies is geweest, m.a.w. de scheidsrechtersbijdragen bleken niet dekkend voor de gemaakte kosten. Doordat er in de komende maanden laat aangemeld kan worden, is de verwachting dat de scheidsrechterskosten dit seizoen hoger zullen zijn en dat er nog steeds een verliespost blijft bestaan. Voor het seizoen 2022-2023 zal de scheidsrechterbijdrage weer bekeken en eventueel herzien worden.

Veel succes dit seizoen op de internationale pistes!