EK Veteranen 2022 vindt plaats van 25 t/m 29 mei 2022 in Hamburg, Duitsland

Locatie (aangepast)
q.beyond Arena
Hellgrundweg 50
22525 Hamburg

Website

De website van de EK is online: http://www.veteransfencinghamburg2022.de/en/

Coronamaatregelen:

De coronamaatregelen in Duitsland zijn per deelstaat geregeld. Op het moment van schrijven (23 februari 2022) gelden de 2G+ regels: dit betekent dat u naast een vaccinatie- of herstelbewijs moet laten zien dat u een booster heeft gehad of negatief getest bent. Er schijnen versoepelingen gepland te zijn voor maart.

Handige links met actuele informatie over de coronamaatregelen in Hamburg en Duitsland.:

Toernooiinformatie

Er wordt geschermd in de volgende categorieën:

 • Team 150+ (schermers geboren in de jaren 1982 tot en met 1963)
 • Team 190+ (schermers geboren in de jaren 1962 en ouder)

Samenstelling teams
Team 150+

 • hoogste 2 op ranglijst 40-49
 • hoogste 2 op ranglijst 50-59
 • 5de schermer hoogste algemene ranglijst veteranen

Team 190+

 • hoogste 2 op ranglijst 60-69
 • hoogste 2 op ranglijst 70-79
 • 5de schermer hoogste algemene ranglijst veteranen

Het uitgangspunt is in principe 4 schermers, zodat er in iedere categorie een reserve aanwezig is. De minimale omvang van een team is 3 schermers. Bij categorieën waar slechts 1 beschikbare schermer op de ranglijst staat, mag gekozen worden voor een team van 3 schermers.

Teamcaptain
De schermers kiezen uit hun midden een teamcaptain. Bij elk wapen wordt een teamcaptain gekozen. Tijdens de kampioenschappen beslist de teamcaptain welke schermers moeten beginnen en welke schermers reserve zijn voor een bepaalde wedstrijd tijdens het evenement.

Begeleiding/coach
Het aanstellen van een begeleider of coach per team is mogelijk met dien verstande dat de kosten gedragen moeten worden door de schermers zelf. Een schermer kan echter niet verplicht worden om bij te dragen aan de kosten van een begeleider of coach. De KNAS zal wel bijdrage aan de kosten van een algemene Chef de Delegation.

Inschrijfprocedure

 • Kandidaten dienen te beschikken over de Nederlandse nationaliteit. Het is mogelijk om met een andere nationaliteit uit te komen voor Nederland: de schermer moet dan komen uit een Europees land aangesloten bij de EVF en in de 24 maanden voorafgaand aan het EK tenminste 12 aaneengesloten maanden ingeschreven zijn geweest in Nederland.
 • Aanmelden kan alleen via een mail naar de Veteranen Coördinator, Louis Hopstaken
 • De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart 2022 binnen te zijn.
 • Uit de aangemelde schermers zullen teams worden samengesteld conform de selectie procedure teams.
 • De Veteranencommissie toetst de selectiecriteria en geeft advies over de samenstelling van de EK selectie en de teams.
 • Bij aanmelding dient te worden opgegeven: naam, geboortedatum, wapen, e-mail adres en telefoon nummer.
 • Uiterlijk 10 april 2022 krijgt u bericht over uw eventuele deelname.

De selectiecriteria van de KNAS voor deelname aan het EK zijn als volgt:

 • De ranglijst op 01-04-2022 is bepalend voor de selectie.
 • De schermer heeft op de peildatum, 1 april 2022, tenminste 1000 punten (categorie A, B of C) of 750 punten (categorie D) behaald op de Nederlandse ranglijst. Hierbij geldt geen eis voor een minimum aantal wedstrijden. Indien hieraan niet voldaan is dan geldt: De schermer heeft op de peildatum, 1 april 2022, tenminste 100 punten op de Nederlandse ranglijst en heeft tevens meegedaan aan tenminste 5 wedstrijden waarop punten behaald kunnen worden
 • De uitzondering voor oud-kampioenen is komen te vervallen. Zij dienen zich dus ook via de bovenstaande criteria te kwalificeren.
 • Bij meerdere aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie bepaalt de volgorde op de Nederlandse ranglijst van 1 april 2022, welke schermers worden geselecteerd.

Algemene informatie

 • Het inschrijfgeld wordt via de vereniging gefactureerd. Nota bene: afmelden kan tot en met 1 mei 2022. Omdat de KNAS het inschrijfgeld vooraf moet betalen aan de organisatie, is het na 1 mei niet meer mogelijk het inschrijfgeld bij afmelding te restitueren. Ook niet in geval van force majeure of blessure.
 • De EFC zorgt voor de scheidsrechters. De kosten daarvoor worden betaald uit de inschrijfgelden.
 • Uw uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Het Team NL logo dient op beide benen aanwezig te zijn, denk aan je naam achterop het vest. De FIE regels wijken op de volgende punten af van de binnenlandse regels:
  • Fil de corps moet voorzien zijn van doorzichtige aansluitingen.
  • Sabel: maraging klingen zijn verplicht.
 • Accreditatie dient te gebeuren vóór 13:00 op de dag vóór de wedstrijddag. Bij de accreditatie worden de volgende items gecontroleerd:
  • geldige inschrijving
  • paspoort of ID-kaart
  • betaling inschrijfgeld
  • ‘waiver of liability’
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.
 • Relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) worden tzt gepubliceerd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Louis Hopstaken