Met ingang van 1 januari 2022 is er een niet-schermend lidmaatschap (NSL). Op de ALV van november hebben de leden het bestuursvoorstel voor het NSL aangenomen. Dit NSL is opgezet als een aanvulling op de bestaande lidmaatschapsvormen en is bedoeld voor personen die niet schermen maar als vrijwilliger heel waardevol werk verzetten voor het schermen.


Per vereniging kunnen maximaal 3 personen in aanmerking komen voor een NSL. Het gaat dan om personen die een functie hebben als bijvoorbeeld voorzitter, penningmeester, wedstrijdsecretaris of administrateur ledenadministratie. Met een gepaste contributie hopen we de drempel te verlagen voor het uitoefenen van één van deze functies bij de vereniging.

De invoering van het NSL komt tegemoet aan de nieuwe eisen met betrekking tot de AVG wetgeving en om te voldoen aan de code “goed sportbestuur”. Met dit NSL willen we de leden beter voorzien van relevante informatie en hen ondersteunen bij hun inzet.
 

Samengevat

  1. NSL leden zijn verenigingsleden die niet schermen en gedurende een jaar of langer een meer dan gemiddelde en structurele bijdrage leveren aan de activiteiten van de vereniging in de hoedanigheid van voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris of ledenadministratie, waaronder het namens de vereniging ondersteunen van officiële activiteiten van de KNAS. Het aantal personen dat het NSL kan hebben is gemaximeerd op 3 per vereniging.
  2. Verenigingsleden die aantoonbaar gedurende een jaar of langer niet in staat zijn de schermsport te beoefenen kunnen op verzoek het NSL-lidmaatschap aanvragen. Deze aanvraag moet worden gedaan binnen een maand nadat bekend is dat de schermsport gedurende een jaar of langer niet meer kan worden uitgeoefend.
  3. Verenigingsleden die niet meer schermen nadat zij de schermsport actief hebben beoefend en die een functie uitoefenen die zeer nauw verbonden is met de beoefening van de schermsport als zodanig zijn van het NSL-lidmaatschap uitgesloten.