De KNAS spreekt zijn afschuw uit over de inval in Oekraïne en veroordeelt het brute geweld dat daarbij wordt gebruikt. Oekraïne en zijn inwoners verdienen alle steun, ook van de sportwereld.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) roept internationale sportorganisaties op om Russische en Belarussische deelnemers vanaf heden uit te sluiten van deelname aan internationale sportwedstrijden. Deze oproep volgt op eerdere besluiten en adviezen van het IOC om geen internationale wedstrijden meer in Rusland of Belarus te organiseren. De KNAS onderschrijft deze oproep.

De KNAS steunt schermers die niet tegen een schermer of team uit Rusland of Belarus willen uitkomen.