De ranglijsten van 1 juni 2022 zijn gepubliceerd op https://knas.onzeranglijsten.net.

  • De verenigingsequipes worden nog opnieuw bekeken, aangezien de huidige opzet niet meer geldig is doordat het afgelopen NK meerdere teams per club mochten deelnemen.
  • De kwalificatielijsten worden dit seizoen nog niet gebruikt