Bestuursleden Timon Hagen (wedstrijdsport) en Sonja Lendi (PR) hebben aangegeven hun functie op korte termijn neer te leggen. Beide bestuursleden hebben aangegeven dat er geen goede balans was tussen werk / privé / werkzaamheden van de bond. Timon Hagen zal per 1 maart zijn functie neerleggen. Sonja Lendi zal aanblijven tot de eerstvolgende ALV.

Jullie zullen Timon Hagen nog zeker wel tegenkomen als wedstrijdleider in binnen- en buitenland. Ook Sonja Lendi heeft aangegeven als vrijwilliger actief te blijven op het gebied van PR.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding hiervan kunnen jullie contact opnemen met Leon Pijnappel (voorzitter@knas.nl) of Teun Plantinga (directeur@knas.nl). De overige bestuursleden zullen spoedig de nieuwe taakverdeling communiceren.

Het bestuur bedankt beide vertrekkende bestuursleden voor hun inzet en activiteiten.