Op 3 april jongstleden is Wouter Ypma gestart als Integrity Manager voor de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). De integrity manager is hét aanspreekpunt voor het bestuur/de directie van de KNAS en zal starten met het ontwikkelen van een goed plan van aanpak op integriteit en daarna ook de uitvoering hiervan in gang gaan zetten. Dit alles met het doel bij te dragen aan het bevorderen van een eerlijke, veilige en schone sport, het tegengaan van integriteitsschendingen en het signaleren en beperken van integriteitsrisico’s binnen de bond. Ook zorgt de integriteitsmanager samen met directie voor een zorgvuldige behandeling van incidenten en meldingen vanuit de verantwoordelijkheid van de sportbond. We zijn blij met deze versterking op dit belangrijke onderwerp.


De integrity manager wordt mogelijk gemaakt met behulp van subsidie vanuit het Ministerie van VWS en wordt door NOC*NSF opgeleid en programmatisch aangestuurd. In totaal zijn er 9 integrity managers aangesteld die ook regelmatig met elkaar in contact staan om kennis te delen, samen bij te dragen aan ontwikkeling van collectieve ondersteuningsinstrumenten en input geven aan NOC*NSF voor nieuw beleid. Voor de start van het maken van een goed integriteitsplan zal de integrity manager de komende weken veel gesprekken voeren met mensen uit onze organisatie om allereerst een goede analyse te maken. Wouter is te bereiken op 06-16008521 en via het e-mailadres integriteit@knas.nl indien er behoefte is om met hem contact op te nemen. Wij wensen Wouter veel succes en plezier bij zijn werkzaamheden.


Hieronder een korte intro van Wouter
Mijn naam is Wouter Ypma. Ik heb een achtergrond in Bestuurs- en Organisatiewetenschap (bachelor) en Crisis- and Security Management (master). De afgelopen jaren heb ik als onderzoeker en adviseur op het gebied van integriteit gewerkt, voornamelijk in de (semi)-publieke sector. Ik ben daarom blij dat ik mijn passie voor sport nu kan combineren met mijn werkervaring in de integriteit in de rol als integriteitsmanager voor de Schermbond. Spreek mij vooral aan wanneer je input wil leveren op het gebied van integriteit, bijvoorbeeld over de preventie op verenigingen, of over het verbeteren van het integriteitsbeleid.