In 2024 gaat de KNAS aan de slag met verenigingsontwikkeling.

De KNAS werkt al ruim 10 jaar samen met de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De NTTB heeft sinds 2019 actief ingezet op verenigingsontwikkeling. Hiermee richt zij zich op verenigingen met ontwikkelbehoefte, ambitie, energie en commitment/draagvlak om de nodige inspanning te leveren om een toekomstbestendige vereniging te blijven of te worden. Bij de uitvoering van verenigingsontwikkeling is veel gebruik gemaakt van Sportakkoord I. Op de ALV van de KNAS voorjaar 2023 heeft Marthijn van der Wal (NTTB) een presentatie gegeven. Hierin heeft hij aangegeven dat sterke verenigingen het fundament zijn van de sport. Hij heeft een aantal resultaten genoemd, waaronder procesbegeleiding op het gebied van Verenigingsontwikkeling (bestuurlijk) en werving opvang en behoud van met name jeugdleden, het opleiden van ca 100 cursisten tot Tafeltennistrainer niveau 2, diverse workshops en bijscholingen.

Inmiddels is Sportakkoord II gestart. Dit is in hoofdlijnen een voorzetting van Sportakkoord I. Dit Sportakkoord loopt tot en met 2026.

Van oktober 2023 tot en met 2025 gaat de KNAS een inhaalslag maken. De reeds opgedane expertise van de NTTB is hiervoor beschikbaar.

Ineke de Graaf zal dit project coördineren. Zij is actief als Coördinator Verenigingsontwikkeling bij de NTTB. Zij gaat zich hiervoor nu ook bij de KNAS inzetten. Zij zal zich richten op het toekomstbestending maken van schermverenigingen en helpen om de weg te vinden naar bij de vereniging passende ondersteuning. Hierbij kan in veel gevallen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die Sportakkoord II biedt. Het gaat hier dan zowel om (1) sportgenerieke ondersteuning (met ook mogelijkheden via Rabo Clubsupport, zie de bijlage rechts op deze pagina), (2) sportspecifieke ondersteuning (o.a. opleidingen van de KNAS en werving opvang en behoud begeleidingstrajecten) en (3) aansluiting van de verenigingen bij lokale Sportakkoorden.

Vragen? 
Neem dan contact op met Ineke de Graaf, graaf@knas.nl, 06 212 82 052.

Financiering
De KNAS heeft samen met de NTTB een subsidieplan ingediend in het kader van Versterken Sportbonden. Deze subsidieaanvraag is goedgekeurd.
Dit betekent dat er capaciteit gecreëerd is om van oktober 2023 tot en met december 2025 ook binnen de KNAS aan de slag te gaan met verenigingsontwikkeling.