Per 1 januari 2024 treedt de Dopinglijst 2024 in werking. De Dopinglijst 2024 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2023. De belangrijkste wijziging is dat de stof tramadol aan de lijst is toegevoegd. Sporters die tramadol gebruiken, dienen een dispensatie aan te vragen.

Een uitgebreidere uitleg over tramadol en de overige (kleinere) wijzigingen op de Dopinglijst 2024 kun je terug vinden in het webbericht.