Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn. Sociale veiligheid levert een positieve bijdrage aan de sfeer en een positieve sportcultuur. Daarom willen we met onze schermverenigingen hard werken aan een sociaal veilige sport, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. De 4 v's helpen hierbij. Clubs die voldoen aan de 4 v's voor veiligheid hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving. En dat is belangrijk, want hiermee bouwen we samen verder aan een veilige sport en een fijne sportplek voor iedereen. Kom dus in actie met de 4 v’s, update de informatie op de eigen website en communiceer binnen de club: zo borgen we als schermsport gezamenlijk sociale veiligheid.

De 4 v’s voor veiligheid zijn hetzelfde als de Basiseisen Sociale Veiligheid:

  •  Verenigingsbrede gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersoon op de club
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
  • Vakkundig geschoolde trainer/coaches

Verenigingsbrede gedragscode
Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels langs de lijn tot het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren. Op de reglementen pagina zijn de gedragsregels te vinden die door de KNAS voor bestuurders, medewerkers en andere functionarissen heeft opgesteld.

Wil je ook aan de slag met het opstellen van een vereningsbrede gedragscode? Op deze pagina van Nederland Sport Veilig, kan je meer informatie vinden.

Vertrouwenscontactpersoon op de club
Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt op de club en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door – mocht dat nodig zijn. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon veel geduld kosten.

Bij de KNAS is Liesbeth van der Meer de vertrouwenscontactpersoon. Je kan haar bereiken via vcp@knas.nl of via 06 - 3612 1487. Wil je meer weten over Liesbeth? In dit bericht stelt ze zich voor.

Via deze link van Nederland Sport Veilig, kan je meer informatie vinden over de vertrouwenscontactpersoon van een vereniging. Wij verzoeken de verenigingen om de vetrouwenscontactpersoon te registreren met behulp van dit registratieformulier. Zodoende hebben we inzicht in het aantal verenigingen waar dit goed is georganiseerd. De secretaris van een vereniging kan de vertrouwenscontactpersoon registreren.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club.

Meer weten over de VOG voor vrijwilligers? Klik dan hier.

Vakkundig geschoolde trainer-coaches
Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als club kan je ervoor zorgen dat trainer-coaches de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren trainer-coaches) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Aan de slag!
Clubs die aan de slag willen gaan met het onderwerp en de 4 v’s kunnen dit doen via het High5! Stappenplan. Dit stappenplan van NOC*NSF helpt sportclubs op weg met het onderwerp en het bespreekbaar maken van een sociaal veilige sportomgeving. Ook biedt NOC*NSF ondersteuning door middel van de expertpoule. Meer informatie hierover vind je hier. Kom dus in actie met de 4 v’s, update de informatie op de eigen website en communiceer binnen de club: zo borgen we als schermsport gezamenlijk sociale veiligheid.

Verdere informatie over de campagne, de materialen die beschikbaar zijn voor verenigingen en de vier v’s voor veiligheid vind je hier: Nederland sport veilig - NOCNSF.