Op maandag 4 maart hebben we het eerste webinar voor VCP’s van verenigingen gehouden. Door de samenwerking tussen de KNAS en de NTTB was de webinar voor beide sportbonden toegankelijk. De opkomst van 38 personen geeft aan dat het aanstellen van een verenigings-VCP en het in de praktijk brengen van de functie leeft, zo bleek uit de enthousiaste deelname.

Uit de webinar kwamen een aantal goede tips en tricks. Vertrouwenscontactpersoon is de juiste term voor deze functie in de sport. Graag verzoeken wij jullie ook deze term te gebruiken als jullie aan de slag gaan, en niet de term vertrouwenspersoon. Verder gaf ongeveer twee derde van de aanwezigen aan nog geen cursus vertrouwenscontactpersoon te hebben gevolgd. Ook hebben wij meegenomen richting NOC*NSF dat er meer cursusmogelijkheden beschikbaar komen, en goed nieuws: vanaf april zullen er meer beschikbaar zijn. De cursussen zijn hier te vinden: https://sportopleidingen.nl/opleidingen/1069-vertrouwenscontactpersoon.

Verder is het van belang dat een vertrouwenscontactpersoon onafhankelijk is. Een combinatie met een bestuursrol (eindverantwoordelijk en handelt) of een heel actieve trainer/coach is daarom niet goed om te maken. De meesten wisten de routes voor de opvolging van een signaal. Mocht je meer willen weten over de werkwijze van een vertrouwenscontactpersoon? Kijk dan eens op Vertrouwenscontactpersoon – NOCNSF onder ‘De rol van een vertrouwenscontactpersoon’.

Jezelf kenbaar maken als VCP van een club kan op meerdere manieren. Je kunt op de website staan met een introductie en contactgegevens. Verder kun je alle leden een mail sturen ter kennismaking, jezelf in het clubblad/nieuwsbrief laten opnemen, of langs de leden gaan voor de zichtbaarheid van de VCP. Een flyer in het clubhuis ophangen kan ook helpen. Ook een ALV kan een goed moment zijn om de VCP voor te stellen, of wederom onder de aandacht te brengen voor nieuwe leden.

Wil je nu meer weten? Kijk dan eens op https://www.knas.nl/node/3686.

Rondom dit thema organiseren we voor alle verenigingen op 22 april 2024 ook een digitale workshop. Meer informatie over deze workshop vind je via https://www.knas.nl/node/3726. Daar vind je ook de informatie over aanmelden..

De VCP van je eigen bond is ook altijd bereikbaar voor advies via: https://www.knas.nl/vertrouwenscontactpersoon.

Wij verzoeken de verenigingen om de vetrouwenscontactpersoon te registreren met behulp van dit registratieformulier Zodoende hebben we inzicht in het aantal verenigingen waar dit goed is georganiseerd. De secretaris van een vereniging kan de vertrouwenscontactpersoon registreren.

De presentatie voor VCP’s die we op 4 maart gegeven hebben vind je in de bijlage. 
Wouter Ypma
Integriteitsmanager
ypma@knas.nl | M: 06 – 16 00 85 21

Ineke de Graaf
Coördinator Verenigingsontwikkeling
graaf@knas.nl | M: 06 – 21 28 20 52