Vanwege een gebrek aan belangstelling heeft de scheidsrechterscommissie besloten om de scheidsrechtersdag te verplaatsen naar zondag 15 september 2024. Deze dag is bedoeld om scheidsrechters met elkaar in contact te brengen en ideeën uit te wisselen over de praktijk van het jureren. Er wordt ook een workshop georganiseerd om onze scheidsrechters voor te bereiden op het nieuwe schermseizoen.

Locatie
Soolancelot
Olympus 25
6832EL Arnhem

Programma
09:30 10:00 Inloop
10:00 10:30 Gezamenlijk welkom
10:30 12:30 Break-out per wapen
12:30 13:30 Lunch
13:30 16:30 Workshop: omgaan met weerstand
16:30 17:00 Afsluiting

Workshop ‘Omgaan met weerstand’
In de  workshop ‘Omgaan met weerstand’, die open staat voor alle scheidsrechters, gaan we in op mensen die vanuit de emotie reageren op een beslissing van de scheidsrechter. Scheidsrechters moeten in staat zijn om kalm te blijven, bij voorkeur de situatie te de-escaleren en zo nodig straffen toe te passen.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze dag, meld je dan uiterlijk 11 september aan bij Nico Speelman via scheidsrechters@knas.nl.