Tussen 8 juli en 15 augustus is het bondsbureau telefonisch en per mail minder goed bereikbaar.

De info@knas.nl mailbox wordt wel gelezen, maar minder actief dan voorheen.

Ineke de Graaf (Coördinator Verenigingsontwikkeling) is in deze periode wel bereikbaar: graaf@knas.nl of 06 212 82 052.