De volledig herziene versie van het Handboek Schermer is gereed.

De organisatie van de topsport is met ingang van 1 januari 2005 op een aantal punten ingrijpend gewijzigd (zie Topsportbeleidsplan 2005-2008). Dat leidt ertoe dat ook een aantal procedures en richtlijnen is veranderd en dat dus een volledige herziening van het Handboek Schermer nodig was.

Meest in het oog springende veranderingen betreffen het selectiebeleid en de financiering. Consequentie hiervan is onder andere dat het door velen als onrechtvaardig beoordeelde leeftijdscriterium is komen te vervallen.

De in het Handboek Schermer beschreven declaratieformulieren voor 2005 zijn nog niet gereed. Deze volgen in de komende weken.

Een herschreven Handboek betekent dat er vrijwel zeker dingen ontbreken of nog niet helemaal duidelijk zijn geformueerd. Komt u wat tegen: mail het svp aan topsport@knas.nl.

U vindt het Handboek Schermer in download -> reglementen bond.

Alle verenigingen krijgen binnenkort een exemplaar.
Via het bondsbureau zijn gedrukte exemplaren tegen vergoeding verkrijgbaar.