Enkele limieten zijn aangepast?ivm wegvallen NK voor de Nederlandse Ranglijst

Zoals bekend was het NK Senioren dit jaar geen open wedstrijd. Hierdoor kan het NK Senioren niet meetellen voor de Nederlandse Ranglijst (Handboek Schermer 2.1 - 2e bullit).

We hebben de gevolgen bekeken voor de puntentotalen van de Senioren en Junioren. Het blijkt dat een groot aantal schermers door het wegvallen van het NK zo\'n 100 ? 150 kwijt zijn geraakt in hun totaal. Een enkeling zelfs rond de 200 punten.

Om niemand te duperen hebben we daarom besloten een tweetal limieten aan te passen:

- De limiet voor deelname aan een WB-wedstrijd wordt nu 800, voor Sabel Dames 600. (was 1000 / 800)

- De WK/EK eigenkosten limiet wordt 1200 punten (plus voor jun en sen wereldranglijstpunten)

KNAS Ranglijsten