Alle wijzigingen van het Technische deel van het Wedstrijdreglement van de FIE zijn verwerkt in de Nederlandse vertaling.

De wijzigingen die in 2007 zijn doorgevoerd zijn in rood aangegeven.