Herstart voor de atletencommissie

Na jarenlange inactiviteit is de atletencommissie door drie enthousiaste topschermers nieuw leven ingeblazen.

De atletencommissie behartigt de belangen van de topsporters, fungeert als spreekbuis voor topsporters en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over topsportzaken.

De drie nieuwe leden van de atletencommissie zijn Bas Verwijlen, Arnaud Holstege en Sebastiaan Borst.

Etienne Van Cann