Kwalificatie-eisen voor het U-23 toernooi in Debrecen

Beste schermers,

Voor het U-23 toernooi dat van 8 tot 10 mei in Debrecen, Hongarije wordt georganiseerd zijn de volgende bepalingen van kracht:

- het toernooi kan alleen op eigen kosten worden bezocht
- de eigenkostenlimieten worden gehanteerd
- degenschermers hebben de vrijheid om hieraan te participeren
- floretschermers hebben de vrijheid om hieraan deel te nemen tenzij het PITS deelnemers zijn (,omdat de wedstrijd niet in hun programma past).
- sabelschermers hebben de vrijheid om hieraan te participeren
- de ranglijst van 1 april wordt aangehouden voor het bepalen van de kwalificate
- aanmelden van dit toernooi moet vóór 1 april zijn gedaan bij de programmamanager topsport.
- voor junioren geldt de juniorenranglijst

Etienne Van Cann
bestuurslid Topsport