Het NOC-NSF heeft dinsdag 4 december het toegekende sportbudget aan de KNAS bekend gemaakt.

De schermsport zal voor de discipline Degen €90.000 jaarlijks ontvangen. Dit bedrag wordt aangewend om de topatleten te ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen in Rio 2016. Op dit moment komen Bas Verwijlen en Tristan Tulen in beeld en er is oog voor een jongere generatie schermers. Zij kunnen eventueel aansluiten bij dit tweetal zodat er een degenteam afgevaardigd kan worden.

Het toegekende subsidiebedrag is minder dat de helft dan dat voor Degen is aangevraagd. Dit betekent dat een deel van het geplande beleid niet uitgevoerd kan worden. De komende weken zullen keuzes gemaakt worden hoe het degenprogramma er uit komt te zien. Het bestuur zal de afwegingen nauwgezet maken en de consequenties met de betrokkenen communiceren.

Aan het Sabel- en Floretschermen worden geen Olympische medaillekansen toegedicht. Dit heeft tot gevolg dat beide disciplines in de zogenaamde ‘afbouwregeling’ terecht komen. 

  hkjhlkj

 

 Het was een spannende dag vandaag waar de uitslag bekend zou worden van het resultaat van ruim een jaar hard werken door  een team van experts. Een zeer goed onderbouwd voorstel is in overleg met het NOC*NSF opgesteld met als doel het topsportbeleid van de KNAS voor de komende vier jaar inhoudelijk en financieel handen en voeten te geven.

 

Het is dan ook zeer teleurstellend om vandaag te horen dat slechts een klein deel van de aanvraag gehonoreerd is. Het beleid waar we met vele coaches, schermers en ouders de afgelopen jaren aan gewerkt hebben, om een goed fundament neer te zetten, kan niet langer op de huidige wijze gecontinueerd worden.

 

We moeten echter niet kijken naar wat we niet hebben, maar vooruit kijken en bekijken welke aanpassingen mogelijk zijn. We zullen de opties bespreken met alle betrokkenen en keuzes maken en een nieuwe koers uitzetten. Wij streven ernaar om op  komende BALV een eerste inzicht in de gevolgen te geven.