VOORWAARDEN GEBRUIK 'TULPEN LOGO' ZOALS GEBRUIKT DOOR DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND

1. Beschrijving logo
Twee oranje verticale banen waarover geplaatst in verticale richting een drietal tulpen in de kleuren rood, wit en blauw.

2. Copyright
Copyright DESIGNWORKS vof, 1999-2003
DESIGNWORKS vof, Grote Dijk 15, 4823 EE breda

3. Toegestane toepassingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DESIGNWORKS vof is overnemen, kopiëren of op enigerlei wijze gebruiken van het hier boven omschreven logo verboden, met uitzondering van:
- aanbrengen op de mouw van een schermvest; en
- aanbrengen op de broekspijp van een schermbroek,
conform de regels van de FIE.

4. Niet toegestane toepassingen (voorbeelden)
- gebruik op t-shirts, trainingspakken, tassen, banners en andere vormen van merchandising in de meest ruime zin van het woord;
- gebruik op websites;
- gebruik in/op drukwerk in de meest ruime zin van het woord;
- gebruik in reclame-uitingen in de meest ruime zin van het woord.

5. Aanpassingen
Het is niet toegestaan het hierboven beschreven logo, de verhoudingen van het logo en de toegepaste kleuren, op enigerlei wijze aan te passen of te modificeren.