Reglementen


Reglementswijziging

De laatste reglementwijziging gaat over het zwaarder straffen van passiviteit. Een reglementswijziging hierover is in Maart al eens gepubliceerd. Deze maand is het betreffende artikel (t.87) nog eens verduidelijkt in een nieuwe uitgave.

Vertaling reglementen
De Nederlandse vertaling van het technisch reglement (versie mei 2005) is klaar en te downloaden vanaf de KNAS website.

Opleidingen

Scheidsrechterscursus
De voorjaarsopleiding start op 22 mei in de regio Amsterdam. De cursus is al volgeboekt. Voor belangstellenden volgt een cursus in het najaar.

Voorjaarsworkshop
De workshop met de NAS zal plaatsvinden in juni. In de workshop behandelen we twee hoofdonderwerpen. Het eerste is een vervolg op de uitslag van de laatste enquete waaruit bleek dat veel scheidsrechters leden onder slechte bejegening door schermers en coaches. Dit gedeelte zal bestaan uit een discussie door scheidsrechters en schermleraren over hoe we hiermee het beste kunnen omgaan. Het tweede gedeelte is een voortzetting van de workshop van het najaar van 2004 en behandelt de interpretatie van de aanval. Dit keer komen ook schermers aan bod. Aan de hand van demonstraties zullen we proberen met schermers, schermleraren en scheidsrechters de verschillen tussen gezichtspunten nog kleiner te maken.

Herzieningen opleidingen
De herziening van de opleidingen is nog in volle gang. We hopen de najaarscursus te kunnen gebruiken voor een pilot van deze nieuwe vorm van scheidsrechtersopleidingen.

NK

De nieuwe organisatievorm van het afgelopen NK heeft veel positieve reakties opgeleverd. Het voortoernooi was zowel voor schermers, organisatie als scheidsrechters een zware dag, maar de aanwezigheid van alle wapens op één NK zorgde voor een goede sfeer. Het feitelijke NK op de zondag kenmerkte zich door een nettere aankleding en professionelere uitvoering. Mogelijk zal het NK van 2006 een nieuwe opzet kennen: één toernooi op een zondag met alleen de beste 16 deelnemers per wapen, d.w.z. de eerste 8 van de ranglijst ende overige 8 van de KNAS-CUP lijst.

Beleidsdocumenten

Beleidsplan 2005
Het vorige beleidsplan dateert uit 2000, vandaar dat het tijd werd om te onderzoeken of een herziening nodig is. Er is een evaluatie gemaakt van het beleid van de scheidsrechterscommissie. Ook heeft een aantal ontwikkeilingen plaatstgevonden die invloed hebben op het scheisrechterswezen. Dit heeft geleid tot een formulering van nieuw beleid dat ter presentatie aan het bestuur is aangeboden. Meer informatie hierover volgt

Communicatieplan 2005
Ook het communicatieplan is onderhevig geweest aan evaluaties. Een van de resultaten ervan is het verschijnen van de Arbiter. Voor meer informatie hierover, download het communicatieplan.

Overige informatie

Scheidsrechtersquiz
De eerste ronde van de floretquiz is online. De quiz zal tot het einde van de zomer openblijven.

Materiaal en veiligheid op niet-KNAS wedstrijden
Veiligheids- en materiaaleisen vormen een terugkerend onderwerp. Vragen die volgden op de informatie in de vorige Arbiter zijn beantwoord in het laatst verschenen memo, dat van januari 2005. De belangrijkste onderwerpen hierin zijn: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, de definitie van KNAS-wedstrijden en de materiaal en veiligheidseisen zelf. In de rechterkolom staat een link naar dit memo.

Wedstrijdbezoek buitenland
Het komt voor dat bij een buitenlands toernooi het wedstrijdbureau de deelnemers per land optelt en daardoor boven de 4 deelnemers (of datgene wat gesteld is in de convocatie) komt en dus eist dat er een scheidsrechter moet worden geleverd. Toch vermeldt de convocatie echter duidelijk dat er per vereniging zou worden geteld. Er is in een brief naar de verenigingen aangeraden om de convocatie altijd mee te nemen naar een buitenlands toernooi om de organisatie ter plekke daarmee te confronteren.

Declaraties
Aangezien het erop lijkt dat er scheidsrechters zijn die voor hun vereniging in het buitenland gaan jureren op eigen kosten, willen wij de mogelijkheid van declareren hiervoor nog eens onder de aandacht brengen: scheidsrechters die voor hun vereniging naar een buitenlands toernooi gaan om daar te jureren kunnen hiervoor een declaratie bij de KNAS indienen. Het declaratieformulier dat hiervoor gebruikt moet worden is te vinden onder de rubriek ‘formulieren' op de website van de KNAS.bij downloads.
Voor het indienen van declaraties gelden wel een aantal specifieke randvoorwaarden. Deze komen terug op het tabblad ‘uitgangspunten toetsing' van het Excel bestand (als zip-bestand te downloaden) of als aparte pagina in het Word bestand.

Handboek voor de scheidsrechter
In de zomer van 2005 zal het handboek voor de scheidsrechter worden bijgwerkt.

Beoordelingen
Een aantal scheidsrechters is gepromoveerd. Er hebben geen degradaties plaatsgevonden. Wel is een aantal scheidsrechters op eigen wens of vanwege blijvende inactiviteit geschrapt van de lijst.

Licentiebeleid
In de vorige Arbiter werd aangekondigd hoe het nieuwe licentiebeleid eruit gaat zien. De uitvoering is als volgt: scheidsrechters van wie onbekend is of zij de afgelopen drie jaar hebben gejureerd worden aangeschreven. Zij krijgen dan de kans tot 31 december 2005 om door wedstrijdbezoek hun licentie te behouden. Degenen die aangeven of van wie bekend is dat zij niet hebben gejureerd in de afgelopen drie jaar verliezen hun licentie.
Scheidsrechters die wel een diploma hebben, maar geen licentie kunnen een herexamen doen op een wedstrijd of een bijscholingscursus met een examen. In deze wedstrijd wordt het jureren beoordeeld door een examencommissie en een categorie toegekend, waarna de scheidsrechter weer wordt toegevoegd aan de scheidsrechterslijst als gelicenseerd scheidsrechter.
Als ondersteuning wordt een registratiesysteem ontwikkeld waarin zowel scheidsrechters als wedstrijdorganisaties de deelname van scheidrechters kunnen registreren.

Poll
De poll blijft nog open tot het verschijnen van de volgende Aribiter. De resultaten van de vorige poll zijn te vinden op de poll-pagina.